ship_01 ship_02

News

Ship-to-ship LNG bunkeren mogelijk vanaf 2de kwartaal 2019

Het bedrijf Titan LNG is een samenwerking aangegaan met Havenbedrijf Amsterdam. Titan LNG  krijgt een vaste ligplaats in de haven. Dit is vooral goed nieuws voor zee-cruiserederijen. Tot nu toe kon alleen gebunkerd worden vanaf de wal met tankvoertuigen. Dit is onvoldoende voor LNG aangedreven zee-cruiseschepen. Vanaf het 2de kwartaal van 2019 is het mogelijk om ship-to-ship LNG te bunkeren in Amsterdam. LNG en Bio LNG bieden aanzienlijke milieuvoordelen. Overschakelen naar LNG of Bio-LNG verwijdert SOx (zwaveloxide) en deeltjes volledig en vermindert de NOx-emissies (stikstofoxide) met 85%. Komend kwartaal zal nog verder onderzocht worden op welke specifieke veiligheidsvoorzieningen voor de verschillende locaties in de haven nodig zijn. Daarna zullen aanpassingen worden gerealiseerd om het LNG bunkeren veilig voor de omgeving te laten verlopen. In het 1ste kwartaal staan de aanpassingen van de havenverordening (regelgeving) op de agenda, van de gemeenten, en daarna is de weg vrij om ship-to-ship LNG te kunnen bunkeren.