ship_01 ship_02

News

Riviercruise brengt ACP-regio ruim 200 miljoen omzet en 1.690 banen

In 2017 heeft de riviercruisevaart de ACP-Regio ruim een half miljoen passagiersbezoeken gebracht. Dit heeft een omzet van ruim 206 miljoen euro en een toegevoegde waarde van ruim 87 miljoen euro opgeleverd. De sector omvat 1.690 banen in de ACP-Regio. Dit blijkt uit de analyse van onderzoeksbureau Decisio, uitgevoerd in opdracht van Amsterdam Cruise Port (ACP). Photo credit: Kevin Bakker Sector creëert werkgelegenheid De ACP-regio omvat de steden Amsterdam, Alkmaar, Den Helder, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Huizen, Lelystad, Medemblik en Zaanstad. Het onderzoek van Decisio richtte zich op de vraag naar de economische impact van de riviercruise op de ACP-regio. Janine van Oosten, voorzitter van ACP, concludeert: “Ik ben blij dat onze aannames nu onderbouwd zijn en dat de riviercruise een economische factor van betekenis blijkt voor de ACP-regio. Verheugend is dat de sector daadwerkelijk werkgelegenheid creëert, juist ook voor midden- en laagopgeleiden.” Het onderzoeksbureau heeft afgelopen maanden een steekproef gehouden onder 1.197 passagiers, verdeeld over 34 schepen in Amsterdam, Hoorn en Lelystad. De economische impact blijkt uit twee hoofdcomponenten te bestaan. De meest voor de hand liggende effecten zijn de bestedingen door de passagiers zelf. Zij besteedden ruim 106 miljoen euro aan onder andere bezienswaardigheden, winkelen, horeca en vervoer. Minder in het oog springend, maar economisch zeker belangrijk, zijn de operationele uitgaven van rederijen zoals havengelden, walstroom en brandstof. Dit komt uit op ruim 45 miljoen euro. Photo credit: Gwendelyn Luijk Economische effecten De bestedingen door passagiers en rederijen leveren omzet en productie op voor bedrijven in de horeca, cultuur, vervoer en detailhandel. Deze sectoren hebben op hun beurt ook weer toeleveranciers uit industrie, landbouw en verhuur nodig. Deze indirecte economische effecten van de riviercruisevaart bedragen 55 miljoen euro. Door ook deze bestedingen mee te nemen in de berekeningen, ontstaat een vollediger beeld van de totale toegevoegde waarde van de sector. Voor een gedetailleerd inzicht is in het onderzoek rekening gehouden met de herkomst van de passagiers (Intercontinentaal, Europees of nationaal), soort aanloop (transit/turnaround) en het luxe-segment. De intercontinentale passagiers blijken veruit het meeste te besteden, op grote afstand gevolgd door de Europese passagier, terwijl de Nederlandse passagier de hekkensluiter is. Profiel van de bezoeker De intercontinentale passagiers blijven het langst in Amsterdam en maken voor of na een riviercruisevakantie gebruik van hotelaccommodatie in de hoofdstad. Deze gasten komen voornamelijk uit Amerika, Canada en Australië. Herkomstlanden van Europese gasten zijn vooral Duitsland, Verenigd Koningrijk en Frankrijk. Ook laat het onderzoek zien dat deze bezoekers gemiddeld 55 jaar of ouder zijn, een groot besteedbaar inkomen hebben en vooral gecharmeerd zijn van de iconische en culturele bezienswaardigheden die de ACP-regio biedt. Photo credit: Gwendelyn Luijk De onderzoeksresultaten staan niet op zichzelf. De methodologie van het onderzoek is gebaseerd op onderzoek naar de economische impact van riviercruise in de Donauregio, uitgevoerd in 2016. De uitkomsten voor de ACP-regio zijn vergelijkbaar met de resultaten in de Donauregio. De conclusie is gerechtvaardigd dat riviercruiseschepen en -passagiers steden en regio’s verbinden. Ook is de economische impact veel verder geworteld dan enkel de aanloophaven. “Op basis van deze, nu onderbouwde, inzichten zijn wij extra gemotiveerd om deze kwaliteitsbezoeker te behouden voor de ACP-regio”, aldus Janine van Oosten. Gunstige effecten in beeld Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor onder andere waterrecreatie, is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Hij stelt: “Het is waardevol om de (gunstige) effecten van de riviercruisevaart goed in beeld te hebben. Dit kan veel partijen helpen bij plannen voor spreiding van de grote aantallen toeristen die naar Amsterdam en andere mooie steden in Noord-Holland komen.” Samenvatting onderzoek Samenvatting van het onderzoek is te downloaden via deze link.