ship_01 ship_02

News

Passenger Terminal Amsterdam neemt riviercruise over van Port of Amsterdam en gaat verder als Cruise Port Amsterdam

Vanaf 17 januari 2022 wordt de afhandeling van riviercruise door Port of Amsterdam overgedragen
aan Passenger Terminal Amsterdam, die vanaf die datum al haar cruise gerelateerde
werkzaamheden uitvoert onder de nieuwe naam Cruise Port Amsterdam.


Passenger Terminal Amsterdam, een deelneming van Port of Amsterdam, is sinds 2000
verantwoordelijk voor de afhandeling van zeecruise in Amsterdam. De afhandeling van riviercruise,
viel onder het beheer van Port of Amsterdam.
Vanuit de behoefte om efficiënter en klantgerichter te kunnen opereren op het gebied van
riviercruise, is er onderzoek gedaan naar de overdracht van riviercruise naar Cruise Port Amsterdam.
Medio 2021 hebben, na een positief advies vanuit het onderzoek, de Raad van Commissarissen van
zowel Port of Amsterdam als Passenger Terminal Amsterdam hiermee ingestemd.


Monic van der Heyden, Commercial Manager Cruise verantwoordelijk voor riviercruise bij Port of
Amsterdam zal mee verhuizen naar Cruise Port Amsterdam om de continuïteit voor de
riviercruiserederijen te waarborgen: “Amsterdam is een topbestemming in het Noord-Europese
vaargebied voor zee- en riviercruiseschepen. Door zowel rivier- als zeecruise onder te brengen in één
dedicated bedrijf ontstaan er kansen voor optimalisatie van de dienstverlening voor onze rederijen
en hun passagiers.”
Dick de Graaff, directeur Passenger Terminal Amsterdam/Cruise Port Amsterdam: “De fusie van de
afhandeling van zee- en riviercruise is een logische stap. Wij hebben de mogelijkheid om riviercruise
tot een kerntaak te maken. Naast efficiëntie biedt dit ook kansen op strategisch vlak. Aankomende
jaren zullen wij ons richten op het door ontwikkelen van kwalitatief en duurzaam cruisetoerisme in
de stad.

Omdat riviercruise gebruikt maakt van steigers verspreid over de stad dekt de naam
Passenger Terminal Amsterdam de lading niet meer en hebben wij gekozen om voor de afhandeling
van zee-en riviercruise te opereren onder de nieuwe naam Cruise Port Amsterdam.”
Het gebouw blijft de naam Passenger Terminal Amsterdam dragen. De commerciële verhuur van het
pand als locatie voor zakelijke evenementen blijft opereren ook onder de huidige naam Passenger
Terminal Amsterdam.